Բնագավառներ


Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը

4,368 total views, 1 views today

Կորպորացիաները և ‎ֆինանսական շուկաները

815 total views, no views today

Ֆինանսների կառավարման ֆունկցիաները և ձեռնարկության ֆինանսական գործունեության կազմակերպում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Ձեռնարկության ֆինանսների կառավարման նպատակը և խնդիրները

2. Ֆինանսների մենեջերի հիմնական ֆունկցիաները

3. Ձեռնարկությունում ֆինանսական աշխատանքի
կազմակերպում

4. Ֆինանսական մենեջմենթը որպես կառավարման համակարգ և պրոցես

5. Ֆինանսական մեխանիզմ, Ֆինանսական մեխանիզմի հասկացությունը

6. Կոնցեպցիայի հասկացությունը և նրանց տեսակները ֆինանսական մենեջմենթում

7. Ֆինանսական մենեջմենթի կազմակերպական ապահովման համակարգ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   14000 դրամ

Էջերի քանակը` 42

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

2,287 total views, 1 views today

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախաբան

2. Կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակը և սննկացման ռիսկը

3. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգը

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 28

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

204 total views, no views today

Ֆինանսական շուկա

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Ֆինանսական  շուկան

2. Դրամի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

3. Կապիտալի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   15000 դրամ

Էջերի քանակը` 49

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

94 total views, no views today

Ֆինանսական մենեջմենթ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Կառավարչական հաշվառումը որպես ծախսերի և արդյունքների մասին ինֆորմացիայի հիմք

3.  Ֆինանսական մենեջմենթում օգտագործվող արտաքին ինֆորմացիան

4. Ֆինանասական մենեջերի գործունեության ոլորտը

5. Պաշտոնների նկարագրումը ֆինանսական մենեջմենթում

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

383 total views, no views today

Ֆինանսական արդյունքների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը

Բովանդակություն

1.    Ներածություն

2.    Ֆինանսական արդյունքների կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը

3.    Արտադրանքի իրացումից շահույթի գործոնային  վերլուծությունը

4.    «Ծախսեր – ծավալ – շահույթ» հարաբերակցության վերլուծությունը

5.    Եզրակացություն

6.    Օգտագործված գրականություն

—————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

1,544 total views, 2 views today

1-րդ 2-ից  12