Բնագավառներ


Փուլավորված անտենային ցանց

Փոփոխելով հաճախականությունը կփոփոխվի այդ ճեղքերում փուլային բաշխվածությունը ՈՒԴ-ն կշեղվի:

838 total views, 1 views today

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՓՈՒԼԵՐԸ, ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

3,576 total views, no views today

Նոր տեխնոլոգիաների կարևորությունը տնտեսության անցումային փուլում

788 total views, no views today