Բնագավառներ


Փուլավորված անտենային ցանց

Փոփոխելով հաճախականությունը կփոփոխվի այդ ճեղքերում փուլային բաշխվածությունը ՈՒԴ-ն կշեղվի:

851 total views, no views today

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՓՈՒԼԵՐԸ, ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ

3,597 total views, no views today

Նոր տեխնոլոգիաների կարևորությունը տնտեսության անցումային փուլում

797 total views, no views today