Բնագավառներ


Բնակչության թվի ցուցանիշները

825 total views, no views today

Բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատական (ՔԱՄԵԼՍ)

3,355 total views, no views today

Կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը

4,397 total views, 1 views today

Ֆինանսական լծակի գործակիցը` որպես կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների համակարգի կարևորագույն տարր

2,897 total views, no views today

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

899 total views, no views today

Ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համակարգը, ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության ապահովման միջոցները

2,679 total views, no views today

Ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը, բաշխման մեթոդը, վերջնական օգտագործման մեթոդով

2,091 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12