Բնագավառներ


Փուլավորված անտենային ցանց

Փոփոխելով հաճախականությունը կփոփոխվի այդ ճեղքերում փուլային բաշխվածությունը ՈՒԴ-ն կշեղվի:

852 total views, 1 views today

Մանրածախ առևտրական ցանց

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Ապրանքի շարժը մանրածախ առևտրում

3. Մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների դասակարգումը, գործառույթները և մասնագիտացումը

4. Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխումը

5. Մանրածախ առևտրական ցանցի զարգացման և կատարելագործման խնդիրները ժամանակակից պայմաններում

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

74 total views, no views today

Մանրածախ առևտուր

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Մանրածախ առևտրական ցանցի զարգացման և կատարելագործման խնդիրները ժամանակակից պայմաններում

2. Մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների կազմակերպատնտեսական բնութագիրը

2.1 Կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը

2.2 Կազմակերպության առևտրական գործունեության հիմնական տնտեսական ցուցանիշները վերջին երկու տարիներին

3. Մանրածախ առևտրական ձեռնարկությունների մասնագիտացումը

4. Մանրածախ առևտրական ձեռնարկության տիպայնացությունը

5. Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխումը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,075 total views, no views today