Բնագավառներ


Տրանզիստորի կառուցվածքը

Տրանզիստորի աշխատանքային ռեժիմը պայմանավորված է նրանով, թե ինչ բևեռականությամբ լարումներ են կիրառվում նրա էլեկտրոդներին:

1,806 total views, 1 views today

Տրանզիստոր

Տրանզիստորը եռէլեկտրոդ կիսահաղորդչային սարք է, որը կազմված է երեք շերտերից:

3,958 total views, no views today