Բնագավառներ


Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ) երկրներում ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպման ու գործառնության առանձնահատկությունները

938 total views, no views today

Ազատ տնտեսական գոտիները որպես տարածաշրջանային ներուժի արդյունավետ օգտագործման գործոն

701 total views, no views today

Բյուջեն որպես տնտեսական կատեգորիա, ՀՀ Պետական բյուջե

1,090 total views, no views today

Առևտրի տնտեսական օգուտները

830 total views, no views today

Ինֆլյացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը

3,458 total views, 1 views today

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը

2,520 total views, 1 views today

Ներդրումայն գույքի որպես տնտեսական կատեգորիայի սահմանումը և հաշվառնամ խնդիրները

822 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12