Բնագավառներ


Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ) երկրներում ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպման ու գործառնության առանձնահատկությունները

956 total views, no views today

Ազատ տնտեսական գոտիները որպես տարածաշրջանային ներուժի արդյունավետ օգտագործման գործոն

707 total views, no views today

Բյուջեն որպես տնտեսական կատեգորիա, ՀՀ Պետական բյուջե

1,100 total views, no views today

Առևտրի տնտեսական օգուտները

843 total views, no views today

Ինֆլյացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը

3,475 total views, no views today

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը

2,539 total views, no views today

Ներդրումայն գույքի որպես տնտեսական կատեգորիայի սահմանումը և հաշվառնամ խնդիրները

833 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12