Բնագավառներ


Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2,883 total views, 1 views today

Արյան խմբերը և փոխներարկման սկզբունքները

Փոխներարկման ժամանակ առողջ անհատից`դոնորից վերցրած արյունը ներարկում են արյան կարիք ունեցող անհատին`ռեցիպիենտին:

976 total views, no views today

Բջջային կապի ընդհանուր սկզբունքները

Ռադիոհեռախոսային կապի առաջին համակարգը սկսել է գործել 1946 թ.-ին:

1,175 total views, no views today

Հարկային համակարգը և նրա գործունեության սկզբունքները

4,940 total views, 1 views today

Վարկի ծագումը, աղբյուրներն ու սկզբունքները, օրենքները, ֆունկցիաները

4,298 total views, no views today

ԲՆՕԳՏԱԳՕՐԾՄԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ , ՍԿԶԲՈՒՆԿՆԵՐԸ և ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

834 total views, no views today

Ապահովագրական ընկերությունների կազմակերպման իրավական հիմքերը և սկզբունքները

840 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12