Բնագավառներ


Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2,851 total views, 3 views today

Արյան խմբերը և փոխներարկման սկզբունքները

Փոխներարկման ժամանակ առողջ անհատից`դոնորից վերցրած արյունը ներարկում են արյան կարիք ունեցող անհատին`ռեցիպիենտին:

959 total views, 1 views today

Բջջային կապի ընդհանուր սկզբունքները

Ռադիոհեռախոսային կապի առաջին համակարգը սկսել է գործել 1946 թ.-ին:

1,161 total views, 1 views today

Հարկային համակարգը և նրա գործունեության սկզբունքները

4,872 total views, 3 views today

Վարկի ծագումը, աղբյուրներն ու սկզբունքները, օրենքները, ֆունկցիաները

4,269 total views, 2 views today

ԲՆՕԳՏԱԳՕՐԾՄԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ , ՍԿԶԲՈՒՆԿՆԵՐԸ և ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

817 total views, no views today

Ապահովագրական ընկերությունների կազմակերպման իրավական հիմքերը և սկզբունքները

828 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12