Բնագավառներ


Մատուցման մեխանիզմի կառուցվածքային սխեման

Մեխանիզմը կարող է օգտագործվել օժանդակ տեխնոլոգիական պրոցեսներում դետալների մատուցման համար:

928 total views, no views today

Կյանքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման

764 total views, no views today