Բնագավառներ


Գնային քաղաքականությունը սպասարկման ոլորտում

Բովանդակություն

 Ներածություն

Գնի հասկացությունը

Բաժին 1. Գնագոյացման եղանակները

Ծախքերի հիման վրա գնագոյացումը

Ծառայության օգտակարության վրա հիմնված գնագոյացում

Մրցակցային ապրանքների գների հիման վրա գնագոյացում

Բաժին 2. Գնագոյացման ռազմավարությունը

Բաժին 3. Գների կառավարումը

Գնային քաղաքականության առանձնահատկությունները «Էնվոյ հոսթել» ձեռնարկությունում

Վերջաբան

Գրականություն

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

66 total views, no views today

Իշխանությունը և դրա ձևերը

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Իշխանությունը և դրա ձևերը

3. Առաջնորդում

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

3,085 total views, 1 views today

Ներդրողների շահերի պաշտպանությունը

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ներդրողների շահերի պաշտպանությունը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

84 total views, no views today

Նոր ապրանք

Բովանդակություն

1. Նոր ապրանքի մարքեթինգ

2. Նոր ապրանքի ստեղծման և արտադրության էվոլյուցիան

3. Նոր ապրանք և նրա նշանակությունը տնտեսական զարգացման համար

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

89 total views, no views today

Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)

3. ՀՀ-ում գործող լիզինգային ընկերությունները և դրանց գործունեության անհրաժեշտությունը

4. ՀՀ-ում լիզինգի զարգացման առկա հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները

5. Եզրակացություններ և առաջարկություններ

6. Գրականության ցանկ

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

206 total views, no views today

Մարքեթինգային հետազոտություններ

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Մարքեթինգային հետազոտությունների գործընթացը

3. Մարքեթինգային հետազոտություններ

4. Swot-վերլուծություն

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

253 total views, 1 views today

Ճգնաժամի դրսևորման առանձնահատկությունները և ազդեցության ուղիները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

 1. Ճգնաժամի դրսևորման առանձնահատկությունները և ազդեցության ուղիները ՀՀ-ում

2. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման հնարավոր սցենարները

3. Խթանող դրամավարկային քաղաքականության իրականացման հնարավոր ուղիները

4. Կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականության և մասնավոր հատվածին աջակցելու հիմնական խնդիրները

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,100 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12