Բնագավառներ


ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը

9,728 total views, 4 views today

Ֆինանսական համակարգ: Պետական բյուջե, պետական պարտք

2,464 total views, 2 views today

Պետական մարմիններ, ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնելու համար հատուկ լիազոր մարմիններ

2,872 total views, 1 views today

Գյուղատնտեսական արտադրության առանձնահատկությունները, պետական կարգավորման խնդիրները և ծրագրերի բաժիններն ու ցուցանիշները

899 total views, no views today

Տնտեսության կառավարման պետական մարմինների կազմը, համապետական կառավարման մարմինները և նրանց գործառույթները

2,641 total views, 1 views today

Պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի շուկա

2,772 total views, 1 views today

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները

2,224 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12