Բնագավառներ


Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ (զբոսաշրջիկություն)

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Զբոսաշրջության մարքեթինգի ձևավորման պատմությունից

3. Ծառայությունների ոլորտը և զբոսաշրջությունը

4. Զբոսաշրջության մարքեթինգը որպես այդ բիզնեսի փիլիսոփայություն

5. ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

——————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   8000 դրամ

Էջերի քանակը`27

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

94 total views, no views today

Առևտրային բանկերի գործունեության ոլորտները և ֆունկցիաները

Բովանդակություն

1. Ներածություն
2. Բանկերի կազմակերպման կառուցվածքը
3. Բանկերի ֆունկցիաները և գործունեության ոլորտները
4. Բանկերի գործունեության կազմակերպման սկզբունքները
5. Եզրակացություն
6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը`16

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

115 total views, no views today

Գնային քաղաքականությունը սպասարկման ոլորտում

Բովանդակություն

 Ներածություն

Գնի հասկացությունը

Բաժին 1. Գնագոյացման եղանակները

Ծախքերի հիման վրա գնագոյացումը

Ծառայության օգտակարության վրա հիմնված գնագոյացում

Մրցակցային ապրանքների գների հիման վրա գնագոյացում

Բաժին 2. Գնագոյացման ռազմավարությունը

Բաժին 3. Գների կառավարումը

Գնային քաղաքականության առանձնահատկությունները «Էնվոյ հոսթել» ձեռնարկությունում

Վերջաբան

Գրականություն

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

66 total views, no views today