Բնագավառներ


Բանկերի էությունը և ֆունկցիաները, բանկային շահույթը, ՀՀ բանկային համակարգը

5,150 total views, no views today

Ձեռնարկության շահույթի բաշխումը

3,761 total views, no views today

Կազմակերպության շահույթ և շահութաբերություն

Բովանդակություն

1.  Ներածություն

2. Առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսների կազմակերպման սկզբունքները, շուկայի էությունը, անհրաժեշտությունը և զարգացման փուլերը

3.Առևտրային կազմակերպությունների ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվներ

4. Կազմակերպության շահույթը և շահութաբերությունը

5. Շահույթի պլանավորման եղանակները

6. Գործառնական լծակ

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականություն

———————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`    7000 դրամ

Էջերի քանակը` 30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

3,416 total views, 1 views today

Արտադրական ծախսեր, շահույթի էությունը եւ նրա մեկնաբանումները

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Մշտական ծախքեր

3.Հիմնական միջոցների ամորտիզացիայի հատկացումներ

4. Փոփոխուն ծախքեր

5.Միջին ծախքեր կամ միավոր արտադրանքին բաժին ընկնող ծախքեր

6. Սահմանային ծախքեր

7. Շահույթ

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 24

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

167 total views, no views today

Ինվեստիցիոն մենեջմենթ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ինվեստիցիոն մենեջմենթ

1.1. Ներդրումների էությունը, կառուցվածքը և կառավարման խնդիրները

1.2. Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները

1.3. Ներդրումային ռիսկի կառավարում

Գլուխ 2. Ձեռնարկության ինվեստիցիոն շահույթի ձևավորման մեխանիզմը

2.1. Շահույթի տնտեսական բովանդակությունը

2.2. Ձեռնարկությունում շահույթի ձևավորումը

Գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

745 total views, no views today

Բաժնետիրական ընկերություններ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Կապիտալ ֆունկցիայի և կապիտալ սեփականության տարանջատումը` որպես բաժնետիրական ընկերությունների առաջացման նախադրյալ

2. Բաժնետոմսերը և պարտատոմսերը որպես բաժնետիրական ընկերության կապիտալ և դրանց տեսակները

3. Բաժնետիրական ընկերությունների տեսակները

4. Շահույթի բաշխման առանձնահատկությունները բաժնետիրական ընկերություններում

5. Բաժնետիրական ընկերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց գործունեության իրավական կարգավորումը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

179 total views, no views today

Գների կարգավորումը ֆիրմաներում

Բովանդակություն

Ներածություն

1.      Գնագոյացման անհրաժեշտությունը և գնագոյացման մեթոդի ընտրության սկզբունքները ֆիրմաներում

2.      Գնագոյացման նպատակները  և գնային քաղաքականության կառավարման գործառույթները

3.      Գների համակարգը և տեսակները

4.      Ապրանքի գնի ձևավորման փուլերը ֆիրմայի շահույթի պլանավորման գործընթացում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

73 total views, no views today