Բնագավառներ


Տվյալների բազայի նախագծում և մշակում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Տվյալների բանկ, տվյալների բազա հասկացությունը, բնութագրումը, նշանակությունը

2. Տվյալների բազայի կառավարման համակարգ (ՏԲԿՀ)

3. Տվյալների բազայի կառավարման համակարգի տեսակները

4. Տվյալների մոդելները, բնութագրումը, տեսակները

5. Տվյալների բազայի ռելացիոն մոդելը

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  3000 դրամ

Էջերի քանակը` 14

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

368 total views, 1 views today

Կոլեկտիվ աշխատանք

Բովանդակություն

Ներածություն

1.Կոլեկտիվ աշխատանքային գործընթացների դերն ու նշանակությունը աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման գործում

2. Կոլեկտիվ աշխատանքային գործընթացների նախագծումը կոնկրետ արտադրական կազմակերպությունում (արտադրամասում, տեղամասում)

3. Բրիգադային (կոլեկտիվ) նորմաների հաշվարկը և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 19

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

87 total views, no views today