Բնագավառներ


Միջազգային կազմակերպության հիմնումը, հիմնադիր ակտի առանձնահատկությունները

691 total views, no views today

Միջազգային կազմակերպության ակտերը

726 total views, no views today

Միջազգային ֆինանսավարկային շուկաները,, դրանց ծագումը, զարգացումը, դասակարգումը, բնորոշ առանձնահատկությունները, մասնակիցները

823 total views, no views today

Արտաքին /միջազգային/ առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը /ԱՀԿ/ Առևտրի և Սակագների Գլխավոր Համաձայնագրի /ԱՍԳՀ/ իրավահաջորդ

4,547 total views, no views today

Միջազգային առևտրի հիմնադրույթները, Հեկշեր-Օհլինի տեսությունը, Լեոնտևի պարադոքս, ՀՀ արտաքին առևտուր

1,692 total views, no views today

Միջազգային արժութային հարաբերություններ

3,096 total views, no views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,356 total views, no views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »