Բնագավառներ


Միջազգային կազմակերպության հիմնումը, հիմնադիր ակտի առանձնահատկությունները

675 total views, no views today

Միջազգային կազմակերպության ակտերը

715 total views, 2 views today

Միջազգային ֆինանսավարկային շուկաները,, դրանց ծագումը, զարգացումը, դասակարգումը, բնորոշ առանձնահատկությունները, մասնակիցները

810 total views, no views today

Արտաքին /միջազգային/ առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը /ԱՀԿ/ Առևտրի և Սակագների Գլխավոր Համաձայնագրի /ԱՍԳՀ/ իրավահաջորդ

4,516 total views, 1 views today

Միջազգային առևտրի հիմնադրույթները, Հեկշեր-Օհլինի տեսությունը, Լեոնտևի պարադոքս, ՀՀ արտաքին առևտուր

1,676 total views, 1 views today

Միջազգային արժութային հարաբերություններ

3,076 total views, no views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,341 total views, 1 views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »