Բնագավառներ


Մետաղներ

Մետաղները  քիմիական  տարրեր  են, որոնց  ատոմների  արտաքին  (արժեքական)  էլէկտրոնները  համեմատաբար  թույլ  են  կապված  միջուկի  հետ  և  այդ  պատճառով  ունեն  յուրահատուկ  ֆիզիկական  և քիմիական  հատկություններ:

3,087 total views, 1 views today