Բնագավառներ


Համոզման մեթոդները գործարարության մեջ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Համոզման հիմնական կանոնները

3. Բանակցությունների ժամանակ  համոզման  տրամաբանական  եղանակները

4. Համոզման ազդեցության 4 տեսակները

5. Գրավման մեթոդներ

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

894 total views, no views today

Արժեթղթերի ընթացիկ և ապագա արժեքների գնահատման մեթոդները

903 total views, no views today

Փոխադրումների կազմակերպման մեթոդները: Ինտերմոդալային փոխադրումներ. առավելությունները և թերությունները

807 total views, no views today

Ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը, բաշխման մեթոդը, վերջնական օգտագործման մեթոդով

2,091 total views, no views today

ՄՍ-ի վիճակագրական օպտիմալացման մեթոդները

678 total views, no views today

Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները

2,225 total views, 1 views today

Վարկային ռիսկի կառավարումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Վարկային ռիսկի ազդեցությանը վարկային պորտֆելի որակի վրա

3. Վարկային ռիսկի կառավարումը

4. Վարկային ռիսկի կառավարման մեթոդները

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`    4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

149 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12