Բնագավառներ


Մարքեթինգի զարգացումը

1,269 total views, no views today

Մարքեթինգի միջավայրի ուսումնասիրումն ու մարքեթինգային ծրագրի նշանակությունը արտադրական ձեռնարկության համար

2,514 total views, no views today

Ծառայությունների ոլորտի մարքեթինգ (զբոսաշրջիկություն)

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Զբոսաշրջության մարքեթինգի ձևավորման պատմությունից

3. Ծառայությունների ոլորտը և զբոսաշրջությունը

4. Զբոսաշրջության մարքեթինգը որպես այդ բիզնեսի փիլիսոփայություն

5. ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարություն

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

——————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   8000 դրամ

Էջերի քանակը`27

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

94 total views, no views today

Բանկային մարքեթինգ

Բովանդակություն

Գլուխ 1.  Բանկային մարքեթինգի էությունը

1.1      Բանկային շուկայի գնահատումը և հետազոտումը

1.2      Բանկի զարգացման հայեցակարգերի խնդիրը

1.3      Բանկի կողմից կիրառվող ակտիվային և պասիվային գործիքների, գնային քաղաքականության գնահատումը

Գլուխ 2.  Բանկային մարքեթինգային գործունեության կառավարման սկզբունքները

2.1 Բանկի մարքեթինգային գործընթացի իրականացումը

2.2 Բանկում մարքեթինգային համակարգի գործունեության խնդիրները

2.3 Բանկի մարքեթինգային կառավարումը

Գլուխ 3. Բանկային մարքեթինգի և բանկային ռիսկերի կազմակերպումը

3.1 Ռիսկերի գնահատումը բանկային մարքեթինգի տեսանկյունից

3.2 Բանկային համակարգի գործունեության օրենսդրությունը և կարգավորումը

3.3 ՀՀ-ի բանկային համակարգի ցուցանիշների վերլուծությունը

Գրականություն

—————————————-

Տիպը` դիպլոմային

Գինը`   35000 դրամ

Էջերի քանակը` 53

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

2,368 total views, no views today