Բնագավառներ


Մարդու միկոտոքսիկոզ

Վարակիչ աղբյուրը հիվանդ մարդն է կամ հիվանդ կենդանին: Վարակումը տեղի է ունենում հիվանդների հետ անմիջական շփման շնորհիվ:

871 total views, no views today

Մարդու կմախքի կառուցվածքը

Առավել շարժուն են ողնաշարի պարանոցային և գոտկային բաժինները, ավելի քիչ շարժուն է կրծքի բաժինը` կողերի հետ միացման հետևանքով:

7,032 total views, 1 views today

Մարդու էկոլոգիա

Մարդը առաջացել և զարգացել է բնության մեջ: Մարդը կենսասոցիալական էակ է:

3,442 total views, no views today

Մարդու ծագումը

Օրգանական աշխարհի զարգացման պատմության մեջ մարդու ծագումը համարվում է խոշոր արոմորֆոզ:

4,042 total views, no views today

Մարդու ծագումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Մարդու ծագման հիմնահարցը

3. Մարդու ծագումը

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

90 total views, no views today

Մարդը որպես փիլիսոփայության ուսումնասիրության սուբյեկտ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Մարդը որպես փիլիսոփայության ուսումնասիրության

սուբյեկտ

3. Մարդու էության երկակիությունը

4. Եզրակացություն

5. Գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

86 total views, no views today