Բնագավառներ


Մանրէների ֆիզիոլոգիան

Մանրէների սնուցումը կարելի է դիտարկել որպես նյութափոխանակություն:

1,488 total views, no views today

Մանրէների գենետիկան

Գիտություն է օրգանիզմների ժառանգականության և փոփոխականության օրինաչափությունների մասին:

1,761 total views, no views today

Մանրէների ներկման եղանակները

Այս եղանակը ունի ախտորոշիչ նշանակություն, քանի որ ըստ գրամի մանրէները ներկվում են հիմնականում երկու գույներով` մանուշակագույն և վարդագույն:

808 total views, no views today