Բնագավառներ


Ձեռնարկությունների մասնավորեցման արտասահմանյան փորձը

834 total views, no views today

Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները, հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը

6,223 total views, 1 views today

Ձեռնարկության էներգետիկ տնտեսության կազմակերպումը

977 total views, 1 views today

Ձեռնարկությունների հարկային քաղաքականության կատարելագործումը

841 total views, 1 views today

Ձեռնարկության շահույթի բաշխումը

3,678 total views, 2 views today

Ձեռնարկությունների սնանկացումը որպես տնտեսության առողջացման միջոց

1,139 total views, no views today

Ձեռնարկության միջոցները, դրանց ձևավորման աղբյուրները և օգտագործումը

1,389 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12