Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Ազգային հաշիվների համակարգ, բաղադրիչները, ՍԳԻ և ՀՆԱ դեֆլյատոր

4,637 total views, no views today

Ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ՀՆԱ-ի հաշվարկման արտադրական մեթոդը, բաշխման մեթոդը, վերջնական օգտագործման մեթոդով

2,303 total views, no views today

Անվանական և իրական ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը և սպառողական գների ինդեքսը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Համախառն ներքին արդյունք

3. ՀՆԱ-ն` արտադրության գնահատման ցուցանիշ

4. ՀՆԱ-ի հաշվարկման երկու ուղիները

5. Ծախսային մոտեցում

6. Ռեսուրսածախսային-եկամտային մոտեցումը

7. Ամորտիզացիան և զուտ ներքին արդյունքը

8. Ւրավական և անվանական ՀՆԱ

9. Եզրակացություն

10. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

3,186 total views, no views today

Մակրոտնտեսական կարգավորման խնդիրները արդի փուլում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Մակրոտնտեսական կարգավորման անհրաժեշտությունը և էությունը

2. Մակրոտնտեսական կարգավորման քաղաքականությունները և հավասարակշռության ապահովումը կարճաժամկետում

3. ՀՆԱ-ի արտադրության և օգտագործման ցուցանիշների փոփոխությունները 2001-2005թթ.

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————-

Տիպը`  կուրսային

Գինը`   20000 դրամ

Էջերի քանակը` 45

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

177 total views, no views today

Գործազրկության էությունը ու ձևերը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Գործազրկության էությունը և առաջացման պատճառները

2. Գործազրկության տեսակները

3. Գործազրկության կապը ՀՆԱ-ի և ինֆլյացիայի հետ

4. Զբաղվածության կարգավորումը ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 29

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

258 total views, no views today

Վալյուտային փոխարժեքի ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Վճարային հաշվեկշռի տնտեսագիտական բովանդակությունը

2. Երկրի քաղաքական և տնտեսական զարգացման անհամաչափությունը, միջազգային մրցակցությունը

3. Տնտեսության պարբերական (ցիկլային) տատանումները

4. Միջազգային  ֆինանսական  փոխկապվածության ուժեղացումը

5. Վալյուտային փոխարժեքի  ազդեցությունը   վճարային հաշվեկշռի վրա

6. Տնտեսության ռազմականացումը և ռազմական ծախսերը

7. Այլ գործոններ. `

ա)միջազգային առևտրում փոփոխությունները

բ) իրական ՀՆԱ-ի փոփոխու թյուններ

գ) վալյուտաֆինանսական գործոններ

դ) տոկոսադրույքների հարաբերական մակարդակ

ե) ինֆլյացիա

զ) ֆորս-մաժորային դեպքեր

8. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնական մեթոդները

9. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը և դրա կարգավորման առանձնահատկությունները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 29

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

221 total views, no views today

ՀՆԱ-ն որպես հիմնական մակրոցուցանիշ

Բովանդակությունը

Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՆԱ-ն` որպես շուկայական տնտեսության հիմնական

մակրոտնտեսական ցուցանիշ

Գլուխ 2. ՀՆԱ-ի բաղադրիչների բնութագրերը և գնահատման

սկզբունքները

2.1. ՀՆԱ-ի հաշվարկն արտադրական եղանակով

2.2. ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների օգտագործման

եղանակով

2.3. ՀՆԱ-ի հաշվարկը եկամուտների ձևավորման

եղանակով

Գլուխ 3. ՀՆԱ-ի կառուցվածքի վերլուծությունը

Գլուխ 4. ՀՆԱ-ի դինամիկայի վերլուծությունը

Եզրակացություն

————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   20000 դրամ

Էջերի քանակը` 46

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,211 total views, no views today