Բնագավառներ


Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման արդյունավետությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ1. Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման և գնահատման տեսամեթոդաբանական  հիմքերը

1.1. Բիզնես ինկուբատորների գործունեության կազմակերպման արդյունավետության սկզբունքները

1.2. Բիզնես ինկուբատորների տնտեսական արդյունավետության գնահատման չափանիշները, տեսակները և գնահատման մեթոդները

Գլուխ2. Բիզնես ինկուբատորների օրենսդրաիրավական կարգավորումը և պետական աջակցությունը

2.1 Բիզնես ինկուբատորների զարգացման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը

2.2 Բիզնես ինկուբատորների զարգացումը, պետական աջակցությունը և կարգավորվող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում

Գլուխ3. Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման  հիմնախնդիրների վերլուծությունը

3.1 <<EIF>>  բիզնես-ինկուբատորի տնտեսական արդյունավետության  վերլուծությունը

3.2  Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման և գործունեության ներկա վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում

3.3 Բիզնես ինկուբատորների զարգացման հիմնական ուղղությունները և հեռանկարները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————–

Տիպը` դիպլոմային

Գինը`   35000 դրամ

Էջերի քանակը` 66

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

118 total views, no views today

Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

918 total views, no views today

Ֆաունա և ֆ‎լորա, ՄԱԿ, ՀՀ ավտոպարկ

1.1 Ֆաունա և ֆ‎լորա
1.2 Ջուր
1.3 Երևան քաղաքի հողային ռեսուրսները
1.4 2008թ-ի փետրվար ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ
1.5 Անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումները (2006թ-ի արտանետումները)
2. Խնդիրներ և լուծումներ
2.1 Սևանա լիճը շարունակում է հագենալ կեղտաջրերով
2.2 ՀՀ ավտոպարկը,նրա առաջացրած խնդիրները և լուծումները
2.3.1 ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ կոնվենցիան
2.3.2 ՀՀ մասնակցությունը անապատացման դեմ կոնվենցիայում
2.4 Տնտեսական լծակներ
2.5 Համաձայնագրեր և ծրագրեր

693 total views, no views today

ՀՀ Մասնակցությունը տեխնոլոգիաների Համաշխարհային շուկային

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկայի բնորոշ գծերը և առանձնահատկությունները

3. Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը տեխնոլոգիաների համաշխարհային շուկային

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  4000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,338 total views, 1 views today

ՀՀ տրանսպորտ

Բովանդակություն

 Ներածություն

Գլուխ  1. ՀՀ  տրանսպորտի  զարգացման  նախադրյալները

1.1   ՀՀ  տրանսպորտի  դերը  տնտեսության  զարգացման  գործում

1.2    ՀՀ տրանսպորտի զարգացման համառոտ վերլուծությունը

Գլուխ  2. ՀՀ  տրանսպորտի  ճյուղային  կառուցվածքը

2.1 Երկաթուղային  տրանսպորտ

2.2 Ավտոմոբիլային  տրանսպորտ

2.3 Խողովակաշարային  տրանսպորտ

2.4 Օդային տրանսպորտ

Գլուխ  3. ՀՀ  տրանսպորտի  զարգացման  միտումները

3.1  ՀՀ տրանսպորտի այժմյան  իրավական դաշտը

3.2 ՀՀ  տրանսպորտի  զարգացման  ուղղությունները

3.3 ՀՀ տրանսպորտային  համակարգի  զարգացման   ծրագրի իրականացումից սպասվող  բարեփոխումները

Եզրակացություններ  և  առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————-

Տիպը` դիպլոմային

Գինը`   40000 դրամ

Էջերի քանակը` 74

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

317 total views, no views today

Խողովակաշարային տրանսպորտ

Բովանդակություն

  1. Ներածություն

2. Խողովակաշարային տրանսպորտ

3. Խողովակաշարային տրանսպորտը ՀՀ-ում

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`     5000  դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

204 total views, no views today

ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2008-2010 թթ.

1,638 total views, 1 views today

1-րդ 14-ից  12...510...Վերջ »