Բնագավառներ


Կիպրոսի հիմնախնդիրները

1,443 total views, no views today

Երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդիրը

բեռնել սերվերից

1,612 total views, no views today

Եկամուտների անհավասարությունը և աղքատության հիմնախնդիրները

2,549 total views, no views today

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դինամիկան և ներգրավման հիմնախնդիրները

2,887 total views, no views today

Կապի ձեռնարկությունների ինվեստիցիոն գործունեության կարգավորումը, ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները

816 total views, 1 views today

Գլոբալացման զարգացման ուղղությունները: Գլոբալացման հետ կապված հիմնախնդիրները

1,473 total views, no views today

ՀՀ ինտեգրումը համաշխարհային տնտեսությանը, գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրները

1,828 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12