Բնագավառներ


Հանցագործությունների դասակարգումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Հանցագործությունների դասակարգումը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   1500 դրամ

Էջերի քանակը` 11

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,076 total views, no views today

Հանցագործության փուլերի հասկացությունը եւ տեսակները

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Հանցագործության փուլերի հասկացությունը եւ տեսակները
  3. Հանցագործության նախապատրաստություն
  4. Հանցափորձ
  5. Ավարտված հանցագործություն
  6. Հանցագործությունից կամովին հրաժարվելը
  7. Եզրակացություն
  8. Օգտագործված գրականություն

—————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 27

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

716 total views, no views today

Հանցագործության տեղը, ժամանակը, իրադրությունը, եղանակը, գործիքներն ու միջոցները

Բովանդակություն

1. Հանցագործության տեղը, ժամանակը, իրադրությունը, եղանակը, գործիքներն ու միջոցները

2. Եզրակացություն

3. Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   1000 դրամ

Էջերի քանակը` 8

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

753 total views, no views today

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հասկացությունը: Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Մեղքի հասկացությունը

3. Մեղքի ձևերը

4. Դիտավորությունը որպես մեղքի ձև

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,354 total views, no views today

Հանցագործության սուբյեկտիվ կողմի հասկացությունը: Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Մեղքի հասկացությունը

3. Մեղքի ձևերը

4. Անզգուշությունը որպես մեղքի ձև

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2500 դրամ

Էջերի քանակը` 19

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,737 total views, 1 views today

Հանցագործության սուբյեկտի հասկացությունը

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Հանցագործության սուբյեկտի հասկացությունը

3. Տարիքը որպես հանցագործության սուբյեկտի հատկանիշ

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

782 total views, no views today

Հանցագործության շարժառիթը, նպատակը, հույզերը

Բովանդակություն

1. Հանցագործության շարժառիթը, նպատակը, հույզերը

2. Սխալը և դրա քրեաիրավական նշանակությունը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

801 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12