Բնագավառներ


Անին միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I

Անին միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք

Գլուխ II

Անին  Բագրատունիների շրջանում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

105 total views, no views today

Հայաստանի օգտակար հանածոները

Բովանդակություն

1.  Ներածություն

2.  Հայաստանի օգտակար հանածոները

3.  Եզրակացություն

4.  Օգտագործված գրականություն

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,872 total views, no views today

Նախապատմական բժշկությունը Հին Հայաստանում

Մենք կարող ենք եզրակացնել, որ թարգմանող Գրիգորիսն ապրել ու շարադրել է իր մեծարժեք Բժշկարանը  XV դարի կեսերին:

1,259 total views, 1 views today

Կրթության և լուսավորության խնդիրները Հայաստանում 1945-1965 թթ.

Հանրապետության ավելի քան 400 դպրոցներ արդեն վերակազմվել էին ութամյա դպրոցների: Բարձրացել էր ուսումնադաստիարակչական մակարդակը դպրոցներում:

774 total views, no views today

Կրթության զարգացումը Խորհրդային Հայաստանում 1945-1965 թթ.

Ամեն տարի միայն Երևան քաղաքի բյուջեի մոտ 25 տոկոսը տրվում էր լուսավորության և մշակույթի ծախսերին:

1,037 total views, no views today

Հայաստանը վաճառքի

Ուսումնասիրելով Հայաստանի արտաքին տնտեսական քաղաքականության զարգացումները` եզրահանգում ենք, որ Հայաստանի կառավարության կողմից լրիվ անուշադրության է մատնված արտաքին տնտեսական քաղաքականության ոլորտը:

765 total views, no views today

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

573 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12