Բնագավառներ


Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

1,220 total views, no views today

Կապի ձեռնարկությունների ինվեստիցիոն գործունեության կարգավորումը, ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները

808 total views, 1 views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,341 total views, 1 views today

Միջազգային առևտրի մեկնաբանումը, սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորումը

2,894 total views, no views today

Առևտրային բանկերի էությունը, բանկային կազմակերպությունների իրավական տեսակները և գործունեության կարգավորումը

6,520 total views, 2 views today

Մրցակցությունը և դրա պետական կարգավորումը

Բովանդակություն

 Նախաբան

1. Մրցակցության էությունը, նշանակությունը, տեսակներն ու ձևերը

2. Մրցակցությունը և դրա պետական կարգավորումը. Հակամենաշնորհային քաղաքականություն

3. Մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 27

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

670 total views, no views today

Ֆինանսական համակարգի ճգնաժամը եւ նրա կարգավորումը. դասեր և հեռանկարներ

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ֆինանսական համակարգի ճգնաժամը եւ նրա կարգավորումը. դասեր և հեռանկարներ

3. Հայաստանի հակաճգնաժամային տնտեսական քաղաքականությունը

4. ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ (Փոթորիկը, որ բռնկվել էր միջազգային ֆինանսական շուկաներում, կարծես թե մարում է)

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 32

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

82 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12