Բնագավառներ


Աուդիտորական գործունեության կարգավորումը և նրա իրավական տեսակները: Աուդիտորական ստանդարտ ԱՍ250

1,233 total views, no views today

Կապի ձեռնարկությունների ինվեստիցիոն գործունեության կարգավորումը, ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները

815 total views, no views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,355 total views, no views today

Միջազգային առևտրի մեկնաբանումը, սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորումը

2,904 total views, no views today

Առևտրային բանկերի էությունը, բանկային կազմակերպությունների իրավական տեսակները և գործունեության կարգավորումը

6,573 total views, no views today

Մրցակցությունը և դրա պետական կարգավորումը

Բովանդակություն

 Նախաբան

1. Մրցակցության էությունը, նշանակությունը, տեսակներն ու ձևերը

2. Մրցակցությունը և դրա պետական կարգավորումը. Հակամենաշնորհային քաղաքականություն

3. Մրցակցության պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 27

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

675 total views, no views today

Ֆինանսական համակարգի ճգնաժամը եւ նրա կարգավորումը. դասեր և հեռանկարներ

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ֆինանսական համակարգի ճգնաժամը եւ նրա կարգավորումը. դասեր և հեռանկարներ

3. Հայաստանի հակաճգնաժամային տնտեսական քաղաքականությունը

4. ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ (Փոթորիկը, որ բռնկվել էր միջազգային ֆինանսական շուկաներում, կարծես թե մարում է)

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 32

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

88 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12