Բնագավառներ


Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման մեթոդները և լծակները

2,225 total views, 1 views today

Մակրոտնտեսական կարգավորման առարկան և խնդիրները

Բովանդակություն

1. Ներածություն
2. Մակրոտնտեսական կարգավորման ուսումնասիրության առարկան, օբյեկտը, նպատակները
3. Մակրոտնտեսական կարգավորումը և տնտեսական օրենքները
4. Մակրոտնտեսական կարգավորման խնդիրները
5. Եզրակացություն
6. Օգտագործված գրականություն

————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`    4000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

146 total views, no views today

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԼԾԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Հարկային  գործիքների  և  լծակների  ազդեցությունը տնտեսության  պետական  կարգավորման  վրա

3. Հարկային  համակարգի արտերկրյա փորձը

4. ՈՒղղակի և անուղղակի հարկերի և դրանց հարաբերակցության գնահատումը 1991-1997թթ.

5. ՈՒղղակի և անուղղակի հարկերի և դրանց հարաբերակցության գնահատումը 1997-2008թթ.

6. ՈՒղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցության օպտիմալացման ուղիները ՀՀ-ում

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   8000 դրամ

Էջերի քանակը` 30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

80 total views, no views today

Տնտեսության պետական կարգավորում

Բովանդակություն

Նախաբան

1. Տնտեսության պետական կարգավորման մեթոդների ամփոփ բնութագիրը

2. Տնտեսության պետական կարգավորման ուղղակի մեթոդները

3. Տնտեսության պետական կարգավորման անուղղակի մեթոդները

3.1. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

3.2. Դրամավարկային քաղաքականություն

3.3. Տնտեսության պետական ծրագրավորում

Եզրակացություն

Օգտագործված  գրականություն

———————————————

Տիպը`  կուրսային

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,549 total views, 1 views today

Գործազրկություն

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Գործազրկության էությունը և տեսակները

2. Զբաղվածության դասական և Քեյնսի տեսությունները, Ֆիլիպսի կորը, Օուքենի օրենքը

3. Աշխատուժի զբաղվածության պետական կարգավորման մեխանիզմը

4. Գործազրկության սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները

Եզրակացություն և առաջարկություն

Գրականության ցանկ

————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

823 total views, no views today

Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության դերը տնտեսության պետական կարգավորման գործում

2. Հարկերի տնտեսական էությունը և ֆունկցիաները

3. Բյուջեի դերը և նշանակությունը

4. ՀՀ-ում իրականացվող հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծությունը

5. Հարկաբյուջետային քաղաքականության կազմակերպական  և օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,296 total views, no views today

Ծառայողների աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն

 Ներածություն

1.  Ծառայողները` որպես կատեգորիա և դրանց կառավարման առանձնահատկությունները

2.  Պետական ծառայողների հարաբերությունների կարգավորման համակարգը

3.  Ծառայողների վարձատրության հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները

4.  Պետական կառավարման բնագավառում ծառայողների օրինականության և կարգապահության ապահովումը և վերահսկողությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

120 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12