Բնագավառներ


Բաց բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգը

896 total views, no views today

Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը, ռիսկի էությունը, գործառույթները, կառավարումը և կանխատեսումը

7,428 total views, no views today

Տնտեսության կառավարման պետական մարմինների կազմը, համապետական կառավարման մարմինները և նրանց գործառույթները

2,641 total views, 1 views today

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստաֆոնդ (ՎՀԿՊ), վարկային ռիսկի կառավարումը

2,153 total views, no views today

Լոգիստիկայի կառավարում

4,353 total views, 1 views today

Արտադրության կառավարումը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Արտադրության կառավարման էությունը, ֆունկցիաները, արտադրական գործընթացին բնորոշ առանձնահատկությունները

2. Արտադրության օպերատիվ կառավարում

3. Որակի կառավարում

4. Արտադրական ռիսկ

5. Արտադրողականության կառավարում

6. Արտադրության ծախսերը և շահույթը

7. Պաշարների կառավարում

Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   7000 դրամ

Էջերի քանակը` 30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

2,053 total views, 1 views today

Որակի կառավարումը արտադրական պրոցեսում

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. Արտադրանքի որակ հասկացությունը

1.1 Արտադրանքի որակի հասկացությունը և էությունը

1.2 Արտադրանքի հավաստագրում

1.3 Որակի մրցանակները և գնահատման գործընթացը

ԳԼՈՒԽ 2. Որակի կառավարում

2.1 Արտադրանքի որակի կառավարում, կառավարման կազմակերպում

2.2 Որակի կառավարման հայրենական փորձը

2.3 Որակի կառավարման փորձը Ճապոնիայում, ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում

ԳԼՈՒԽ 3. Ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

3.1 Ստանդարտացումը` որպես որակի կառավարման հիմք

3.2 Ազգային և միջազգային ստանդարտներ

3.3 Սերտիֆիկացում: Որակի համակարգի սերտիֆիկացումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը` 8000 դրամ

Էջերի քանակը` 33

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

2,294 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12