Բնագավառներ


Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2,851 total views, 3 views today

Կազմակերպությունը որպես կառավարման օբյեկտ

687 total views, no views today

Կառավարման կառուցվածքների ձևավորման տարրերը, բաժանման ձևերը, տարբեր ձևերի զարգացումը արդի պայմաններում

1,003 total views, no views today

Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման համակարգը. ընդհանուր բնութագիր

4,662 total views, 1 views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

983 total views, no views today

Ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման հիմնական ուղղություն

1,292 total views, no views today

Նորամուծական գործունեության կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները

1,428 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12