Բնագավառներ


Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2,883 total views, 1 views today

Կազմակերպությունը որպես կառավարման օբյեկտ

697 total views, no views today

Կառավարման կառուցվածքների ձևավորման տարրերը, բաժանման ձևերը, տարբեր ձևերի զարգացումը արդի պայմաններում

1,014 total views, 1 views today

Հայաստանի Հանրապետության հանրային կառավարման համակարգը. ընդհանուր բնութագիր

4,690 total views, no views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԸ

995 total views, no views today

Ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման հիմնական ուղղություն

1,299 total views, no views today

Նորամուծական գործունեության կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները

1,441 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12