Բնագավառներ


Կապիտալի պտույտի էությունը, հիմնական և շրջանառու կապիտալ

3,779 total views, no views today

Ֆինանսական շուկան, դրամի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները, կապիտալի շուկան

6,306 total views, 1 views today

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

2,893 total views, no views today

Ինվեստիցիաների արդյունավետության էությունը, ներգրավված կապիտալի հատույցի եղանակը, զուտ ընթացիկ արժեք, դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը

2,420 total views, 2 views today

Արտադրության հետ կապված գիտության ինտեգրացման ձևերը, վենչուրային կապիտալը որպես փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման աղբյուր

1,061 total views, no views today

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

4,007 total views, no views today

Շրջանառու կապիտալը ՀՀ-ում

748 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12