Բնագավառներ


Կապիտալի պտույտի էությունը, հիմնական և շրջանառու կապիտալ

3,745 total views, 2 views today

Ֆինանսական շուկան, դրամի շուկան, ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները, կապիտալի շուկան

6,260 total views, 3 views today

Կապիտալի միջազգային միգրացիան որպես ՄՏՀ գործոն

2,876 total views, 1 views today

Ինվեստիցիաների արդյունավետության էությունը, ներգրավված կապիտալի հատույցի եղանակը, զուտ ընթացիկ արժեք, դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը

2,402 total views, 1 views today

Արտադրության հետ կապված գիտության ինտեգրացման ձևերը, վենչուրային կապիտալը որպես փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման աղբյուր

1,048 total views, no views today

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

3,983 total views, 1 views today

Շրջանառու կապիտալը ՀՀ-ում

732 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12