Բնագավառներ


Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ

896 total views, no views today

Միջազգային կազմակերպության հիմնումը, հիմնադիր ակտի առանձնահատկությունները

691 total views, 1 views today

Ֆինանսական լծակի գործակիցը` որպես կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների համակարգի կարևորագույն տարր

2,896 total views, no views today

Կազմակերպությունը որպես կառավարման օբյեկտ

697 total views, no views today

Արտաքին /միջազգային/ առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը /ԱՀԿ/ Առևտրի և Սակագների Գլխավոր Համաձայնագրի /ԱՍԳՀ/ իրավահաջորդ

4,547 total views, no views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,355 total views, no views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,029 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12