Բնագավառներ


Բազմակողմ առևտրատնտեսական կազմակերպություններ

884 total views, 1 views today

Միջազգային կազմակերպության հիմնումը, հիմնադիր ակտի առանձնահատկությունները

675 total views, no views today

Ֆինանսական լծակի գործակիցը` որպես կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների համակարգի կարևորագույն տարր

2,883 total views, no views today

Կազմակերպությունը որպես կառավարման օբյեկտ

687 total views, no views today

Արտաքին /միջազգային/ առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությունը /ԱՀԿ/ Առևտրի և Սակագների Գլխավոր Համաձայնագրի /ԱՍԳՀ/ իրավահաջորդ

4,516 total views, 1 views today

Միջազգային փոխադրումների տեսակները, իրավական կարգավորումը, տրանսպորտային կազմակերպություններ

2,341 total views, 1 views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,017 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12