Բնագավառներ


Համայնքի բյուջեի եկամուտների աղբյուրների և ծախսերի ուղղությունների կազմն ու կառուցվածքը

3,824 total views, no views today

ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը

9,729 total views, 1 views today

Տեղական բյուջեների եկամուտների և ծախսերի վերլուծությունը

1,528 total views, no views today

Մանկական նախադպրոցական հիմնարկների պահպանման ծախսերի պլանավորումը

971 total views, no views today

Սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրության ծախսերի բնույթն ու կառուցվածքը

3,000 total views, no views today

Հանրակրթական դպրոցների պահպանման ծախսերի պլանավորումը

788 total views, 1 views today

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

898 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12