Բնագավառներ


Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները, հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը

6,260 total views, no views today

Կրթության և լուսավորության խնդիրները Հայաստանում 1945-1965 թթ.

Հանրապետության ավելի քան 400 դպրոցներ արդեն վերակազմվել էին ութամյա դպրոցների: Բարձրացել էր ուսումնադաստիարակչական մակարդակը դպրոցներում:

774 total views, no views today

Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնված ճնշում է գործադրում բնության վրա:

2,534 total views, 1 views today

Ներդրումայն գույքի որպես տնտեսական կատեգորիայի սահմանումը և հաշվառնամ խնդիրները

833 total views, no views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,030 total views, no views today

Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

1,306 total views, no views today

Սոցիալական աշխատանք մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ

Որոշ ծնողների մոտ կա այնպիսի դիրքորոշում, որ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների դաստիարակությամբ պետք է զբաղվի միայն դպրոցը և հոգեբանը:

1,692 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12