Բնագավառներ


Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծության խնդիրները, նշանակությունը և տեղեկատվական աղբյուրները, հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը

6,223 total views, 1 views today

Կրթության և լուսավորության խնդիրները Հայաստանում 1945-1965 թթ.

Հանրապետության ավելի քան 400 դպրոցներ արդեն վերակազմվել էին ութամյա դպրոցների: Բարձրացել էր ուսումնադաստիարակչական մակարդակը դպրոցներում:

763 total views, no views today

Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

Ժամանակակից քաղաքակրթությունը չտեսնված ճնշում է գործադրում բնության վրա:

2,511 total views, no views today

Ներդրումայն գույքի որպես տնտեսական կատեգորիայի սահմանումը և հաշվառնամ խնդիրները

822 total views, no views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,017 total views, 1 views today

Մթնոլորտի աղտոտման խնդիրները

1,292 total views, 1 views today

Սոցիալական աշխատանք մտավոր խնդիրներով երեխաների և նրանց ընտանիքների հետ

Որոշ ծնողների մոտ կա այնպիսի դիրքորոշում, որ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների դաստիարակությամբ պետք է զբաղվի միայն դպրոցը և հոգեբանը:

1,675 total views, 2 views today

1-րդ 2-ից  12