Բնագավառներ


Ընտանեկան կոնֆլիկտներ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ընտանեկան կոնֆլիկտները որպես սոցիալ-տնտեսական փոխազդեցության հետևանք

3. Ընտանեկան կոնֆլիկտների ազդեցությունը երեխայի հոգեկան զարգացման վրա

4. Ընտանեկան կոնֆլիկտների տեսակները

5. Ներընտանեկան կոնֆլիկտներ

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

567 total views, 1 views today

Ընտանեկան ավանդույթներ, սովորույթներ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ավանդույթներ, սովորույթներ, բարքեր: Նմանություններն ու     տարբերությունները

3. Ազգային ավանդույթները և դրանց դրսևորումները հայկական ընտանիքում

4. Ընտանեկան ավանդույթների նշանակությունը ընտանիքի կայունացման գործում

5. Ավանդույթների, սովորույթների նորովի դրսևորումները արդի պայմաններում

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

3,391 total views, 2 views today