Բնագավառներ


Ֆինանսների էությունն ու ծագումը, դրամաշրջանառություն, դրամի շրջապտույտի արագությունը

3,797 total views, no views today

Փողի էությունը և էվոլյուցիան, դրամական համակարգի էությունը, դրամական զանգված

5,158 total views, no views today

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը

2,539 total views, no views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,030 total views, no views today

ԲՆՕԳՏԱԳՕՐԾՄԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ , ՍԿԶԲՈՒՆԿՆԵՐԸ և ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

834 total views, no views today

Փողի էությունը և ծագումը, արժեձևերի զարգացման պատմական էվոլյուցիան, ֆունկցիաները, ագրեգատները

5,001 total views, 1 views today

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԵՐԸ: ՕՈՒՔԵՆԻ ՕՐԵՆՔԸ, ՖԻԼԻՊՍԻ ԿՈՐԸ

Բովանդակություն 

Ներածություն

I. Զբաղվածությունը և գործազրկությունը

1. Գործազրկության գնահատումը տնտեսական աճի տեսանկյունից

2. Լրիվ զբաղվածություն կամ գործազրկության բնական մակարդակ: Զբաղվածության մոդելները

3. Գործազրկության պատճառները և հետևանքները: Աշխատանքի շուկայի ենթակառուցվածքը

II. Գործազրկության ձևերը

1. Ֆրիկցիոն գործազրկություն

2. Կառուցվածքային գործազրկություն

3. Ցիկլային գործազրկություն

III. Oուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը

1. Oուքենի օրենքը

2. Ֆիլիպսի կորը

IV. Զբաղվածությունը և  գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

1. Զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

2. Զբաղվածության քաղաքականությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկության վերաբերյալ վիճագրական տվյալներ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   11000 դրամ

Էջերի քանակը`37

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

284 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12