Բնագավառներ


Ֆինանսների էությունն ու ծագումը, դրամաշրջանառություն, դրամի շրջապտույտի արագությունը

3,766 total views, 1 views today

Փողի էությունը և էվոլյուցիան, դրամական համակարգի էությունը, դրամական զանգված

5,119 total views, 1 views today

Տնտեսական ինտեգրացիայի էությունը

2,520 total views, 1 views today

Վարկային կազմակերպությունների էությունը, խնդիրներն ու գործառնությունները

3,017 total views, 1 views today

ԲՆՕԳՏԱԳՕՐԾՄԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ , ՍԿԶԲՈՒՆԿՆԵՐԸ և ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ

817 total views, no views today

Փողի էությունը և ծագումը, արժեձևերի զարգացման պատմական էվոլյուցիան, ֆունկցիաները, ագրեգատները

4,954 total views, 3 views today

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՁԵՎԵՐԸ: ՕՈՒՔԵՆԻ ՕՐԵՆՔԸ, ՖԻԼԻՊՍԻ ԿՈՐԸ

Բովանդակություն 

Ներածություն

I. Զբաղվածությունը և գործազրկությունը

1. Գործազրկության գնահատումը տնտեսական աճի տեսանկյունից

2. Լրիվ զբաղվածություն կամ գործազրկության բնական մակարդակ: Զբաղվածության մոդելները

3. Գործազրկության պատճառները և հետևանքները: Աշխատանքի շուկայի ենթակառուցվածքը

II. Գործազրկության ձևերը

1. Ֆրիկցիոն գործազրկություն

2. Կառուցվածքային գործազրկություն

3. Ցիկլային գործազրկություն

III. Oուքենի օրենքը: Ֆիլիպսի կորը

1. Oուքենի օրենքը

2. Ֆիլիպսի կորը

IV. Զբաղվածությունը և  գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

1. Զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

2. Զբաղվածության քաղաքականությունը և գործազրկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Հայաստանի Հանրապետությունում գործազրկության վերաբերյալ վիճագրական տվյալներ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   11000 դրամ

Էջերի քանակը`37

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

259 total views, 1 views today

1-րդ 2-ից  12