Բնագավառներ


Երկրաշարժ երևույթի բացատրությունը

842 total views, 1 views today

Միգրացիան որպես տարացքային տեղաշարժերը բնութագրող ժողովրդագրական երևույթ

656 total views, no views today