Բնագավառներ


Երկրաշարժ երևույթի բացատրությունը

859 total views, 2 views today

Երկրաշարժ

Անկախ առաջացման պատճառներից` երկրաշարժի գլխավոր դրսևորումը մեկ և նույնն է` երկրակեղևի ալիքավոր շարժումները:

4,365 total views, 1 views today

Երկրաշարժերի պատճառների վաղ բացատրությունները

Երկրաշարժերը հաճախ դիտարկում էին որպես պատիժ` ուղարկած բարկացած աստվածներից: Տեկտոնական երկրաշարժերի օջախի տակ հասկացվում է երկրանյութի պարփակված ծավալը:

650 total views, 1 views today