Բնագավառներ


ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը

9,729 total views, 1 views today

Պտուղ-բանջարեղեն ապրանքների դասակարգումը

Կախված  այն  բանից,  թե  բանջարեղեն  բույսի  որ  մասն  է  օգտագործվում  սննդի  մեջ,   բանջարեղենները  բաժանվում  են  երկու  խմբի՝  վեգետատիվ (աճեցողական)  և  պտղատու:

1,266 total views, no views today

Միջազգային ֆինանսավարկային շուկաները,, դրանց ծագումը, զարգացումը, դասակարգումը, բնորոշ առանձնահատկությունները, մասնակիցները

823 total views, no views today

Հայաստանի հողային ռեսուրսները և դրանց դասակարգումը

Հողերի մասնատվածությունը լուրջ խոչընդոտ է գյուղատնտեսական սեկտորի առաջադիմությանը և մրցունակության բարձրացման գյուղական վայրերի զարգացման առումով:

3,616 total views, no views today

Ֆիզիկական վարժությունների դասակարգում

Մարզական գործունեության տևողությունը կարող է տատանվել մի քանի վայրկյանից մինչև մի քանի ժամ և ավելին:

856 total views, 1 views today

Հաշվապահական հաշիվների դասակարգումը, հաշիվների պլան

3,428 total views, 2 views today

Հարկերի կառուցվածքը և դասակարգումը

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Հարկերի էությունը, նշանակությունը և կառուցվածքը

3. Հարկերի դասակարգումը

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

2,506 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12