Բնագավառներ


Գերմանիայի ֆինանսական համակարգի առանձնահատկությունները

1,723 total views, no views today

Գերմանիայի ֆեդերատիվ հանրապետությունը

Գերմանիայում իրական իշխանությունը կենտրոնացված է կառավարության և հատկապես նրա առաջնորդի` կանցլերի ձեռքում:

1,452 total views, no views today

Գերմանիայի պետական բյուջե

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Գերմանիայի  ֆինանսական  համակարգի  առանձնահատկությունները:  Պետական  բյուջեն  որպես  ֆինանսական  համակարգի  հիմնական  օղակ
1.1. Բյուջետային  պրոցեսը  և  ֆինանսական  վերահսկողությունը
2. Պետական  բյուջեի  կառուցվածքը  և  զարգացման  միտումները  վերջին  տասնամյակում.
2.1 Պետական  բյուջեի  եկամուտները
2.2 Պետական  բյուջեի  ծախսերը
2.3 Պետական  պարտքը  և  բյուջետային  դեֆիցիտը
3. Հատուկ  կառավարական  ֆոնդեր  և  պետական  ձեռնարկություններ
4. Գերմանիայի  հողերի  և  համայնքների  բյուջեները
5. Կապերը  Հայաստանի  Հանրապետության  հետ
Վերջաբան

Գրականության ցանկ

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

117 total views, no views today

Գերմանիայի տնտեսության զարգացման օրինաչափությունները

Բովանդակություն

Ներածություն

1.  Գերմանական հրաշքը

2.  Տնտեսական զարգացման գործոնները

3.  Տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը

4.  Արտաքին տնտեսական կապերը

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,216 total views, no views today