Բնագավառներ


Երկրաշարժ երևույթի բացատրությունը

841 total views, no views today

Երկրաշարժերի պատճառների վաղ բացատրությունները

Երկրաշարժերը հաճախ դիտարկում էին որպես պատիժ` ուղարկած բարկացած աստվածներից: Տեկտոնական երկրաշարժերի օջախի տակ հասկացվում է երկրանյութի պարփակված ծավալը:

636 total views, no views today