Բնագավառներ


Ինվեստիցիաների արդյունավետության էությունը, ներգրավված կապիտալի հատույցի եղանակը, զուտ ընթացիկ արժեք, դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը

2,420 total views, 2 views today

Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը

836 total views, no views today

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Բովանդակություն 

Ներածություն

1. Արժեքը հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ

2. Արժեքի բազմագործոնային տեսությունները (Սեյի, Քլարկի և Մարշալի մեկնաբանությունները) և դրանց հիմնադրույթները

3. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները

4. Եզրակացություններ

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

99 total views, no views today

Արժեքի աշխատանքային տեսությունը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Արժեքի աշխատանքային տեսության էությունը

2. Արժեքի աշխատանքային տեսության պատմական զարգացումը

3. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները

4. Արժեքի օրենքը, դրա էությունը, ֆունկցիաները

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 26

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

70 total views, no views today

Արժեքի բազմագործոնային տեսության վերլուծությունը

Բովանդակություն

 Ներածություն

1. Արժեքի հիմնախնդիրը տնտեսագիտության մեջ

2. Արժեքի բազմագործոնային տեսությունները (Սեյի, Քլարկի և Մարշալի մեկնաբանությունները) և դրանց հիմնադրույթները

3. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   7000 դրամ

Էջերի քանակը`28

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

128 total views, 1 views today

Արժեք հասկացությունը

Բովանդակություն

 Ներածություն

1. Արժեքի աշխատանքային տեսության էությունը

2. Արժեքի աշխատանքային տեսության պատմական զարգացումը

3. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները

4. Արժեքի օրենքը, դրա էությունը, ֆունկցիաները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը`30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

1,457 total views, no views today

Արժեքի աշխատանքային տեսություն

Բովանդակություն

 Ներածություն

1. Ա. Սմիթի  դերը  արժեքի  աշխատանքային  տեսության  մեջ

2. Կ.  Մարքսի  դերը  արժեքի  աշխատանքային  տեսության  մեջ

3. Ա.  Մարշալը որպես  արժեքի  ոչ  աշխատանքային  տեսւթյան  ներկայացուցիչ

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

628 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12