Բնագավառներ


Ոչ կյանքի ապահովագրությունը և դրա տեսակները

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Ապահովագրական գործի ծագման նախադրյալները և  զարգացման փուլերը
  3. Ոչ կյանքի ապահովագրությունը և դրա տեսակները
  4. Եզրակացություն
  5. Օգտագործած գրականության ցանկ

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

2,216 total views, no views today

Կյանքի ապահովագրության ընդհանուր դրույթներն ու տեսակները

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Կյանքի ապահովագրության ընդհանուր դրույթներն ու տեսակները

3. Կյանքի ապահովագրության առանձնահատկութգյունները, ‎ֆինանսական գործառույթների պլանավորման սկզբունքները

4. Ցմահ ապահովագրություն

5. Ժամկետային ապահովագրություն

6. Կյանքի ապահովագրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

101 total views, no views today

Կյանքի ապահովագրության ընդհանուր սխեման

765 total views, 1 views today

Ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման հիմնական ուղղություն

1,300 total views, 1 views today

Կյանքի մաքուր ապահովագրություն,նրա առանձնահատկությունները և ակտուարական ընթացիկ արժեքը

837 total views, 1 views today

Ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման հիմնական ուղղություն

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Ռիսկի էությունը, դասակարգումը և կառավարման մեթոդները

3. Ապահովագրության նշանակությունը, գործառույթները և դասակարգումը

ա. Ապահովագրության ճյուղերը, ենթաճյուղերը, տեսակներն ու ձևերը

բ. Կամավոր և պարտադիր ապահովագրության սկզբունքները

4. ՀՀ ապահովագրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական ցուցանիշները և ռիսկի կառավարման առանձնահատկությունները

5. Եզրակացություններ և առաջարկություններ

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   14000 դրամ

Էջերի քանակը` 40

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

307 total views, 1 views today

Պարտադիր և կամավոր բժշկական ապահովագրություն

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Բժշկական ապահովագրությունը որպես անձնական ապահովագրության տեսակ

3. Պարտադիր և կամավոր բժշկական ապահովագրության առանձնահատկությունը

4. Պարտադիր բժշկական ապահովագրության շրջանակներում ծածկվող ռիսկերը

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 14

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

136 total views, no views today