Բնագավառներ


ՓՄՁ-ներում անձնակազմի մոտիվացիայի համակարգը

Բովանդակություն

 1. Ներածություն
 2. Մոտիվացիայի  էությունը
 3. Պահանջմունքի  բուրգն  ըստ Մասլոուի
 4. Ֆ.Հերցբերգի մոտիվացիոն-հիգիենիկ տեսությունը
 5. Սպասելիքների տեսություն
 6. Պորտեր-Լոուերի մոդելը
 7. Մոտիվացիայի ձևերը
 8. Ճապոնական  մոտիվացիայի մոտեցումը
 9. Ս. Ադամսի արդարության տեսակետը
 10. Խթանման սկզբունքները
 11. Եզրակացություն
 12. Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

111 total views, 1 views today

Անձնակազմի կառավարման հիմնախնդիրները

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Անձնակազմի կառավարման մեթոդոլոգիական հիմքերը

3. Անձնակազմի պլանավորում

4. Հավաքագրում

5. Ընտրություն

6. Աշխատավարձի և արտոնությունների որոշում

7. Մասնագիտական կողմնորոշում և ադապտացիա

8. ՈՒսուցում

9. Գործունեության գնահատում

10. Անձնակազմի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը կազմակերպություններում

11. Եզրակացություն

12. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 26

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

248 total views, no views today