Բնագավառներ


Ամուսնությունն իսլամում

Հնում ամուսնությունը խորհրդանշում էր ամբողջականության աստվածային վիճակ:

940 total views, no views today

Ամուսնության դադարումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ամուսնության դադարման հասկացությունը

3. Ամուսնության դադարումը ամուսիններից մեկի մահվան կամ ամուսիններից մեկին մահացած հայտարարելու հետևանքով

4. Ամուսնալուծությունը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում

5. Ամուսնալուծությունը դատական կարգով

6. Ամուսնալուծության իրավական հետևանքները: Ամուսնալուծության տարբերությունն ամուսնալուծությունն անվավեր ճանաչելուց

7. Ամուսնական պայմանագիր, հասկացությունը, ձևը, բովանդակությունը, պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը, պայմանգիրն անվավեր ճանաչելուց

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   14000 դրամ

Էջերի քանակը`42

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

1,032 total views, no views today

Ամուսնության անվավերությունը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ամուսնության անվավերության հասկացությունը: Ամուսնության անվավեր ճանաչելու հիմքերն ու կարգը

3. Ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու իրավական հետևանքները

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

672 total views, no views today

Ամուսնության հասկացությունը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ամուսնության հասկացությունն ըստ Հայաստանի ընտանեկան իրավունքի

3. Ամուսնության կնքման պայմանները

4. Ամուսնության կնքման արգելքները

5. Ամուսնության գրանցման նշանակությունն ու կարգը

6. Ամուսնացող անձանց բժշկական հետազոտությունը

7. Փաստական ամուսնությունների ճանաչման հնարավորությունը

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   7000 դրամ

Էջերի քանակը`30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,442 total views, no views today