Բնագավառներ


Համայնքի բյուջեի եկամուտների աղբյուրների և ծախսերի ուղղությունների կազմն ու կառուցվածքը

3,824 total views, no views today

Ֆինանսական վիճակի գնահատման նշանակությունը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները

1,144 total views, no views today

Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, կառուցվածքը և փոփոխությունները անցումային ժամանակաշրջանում

3,168 total views, no views today

Ձեռնարկության միջոցները, դրանց ձևավորման աղբյուրները և օգտագործումը

1,405 total views, no views today

Կապի զարգացման մեջ ներդրումների նշանակությունը և ֆինանսավորման աղբյուրները

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Կապի զարգացման մեջ ներդրումների նշանակությունը և ֆինանսավորման աղբյուրները

3. Կապի ձեռնարկությունների  ինվեստիցիոն գործունեության կարգավորումը

4. Ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  4000 դրամ

Էջերի քանակը` 16

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

93 total views, no views today

Արտադրության հետ կապված գիտության ինտեգրացման ձևերը, վենչուրային կապիտալը որպես փոքր բիզնեսի ֆինանսավորման աղբյուր

1,061 total views, no views today

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

4,007 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12