Բնագավառներ


ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈԻՐՍՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Բնական ռեսուրսներ։ Ընդհանրապես ոեսուրս է այն ամենը, ինչը մարդկանց անհրաժեշտ նյութական ու հոգևոր բարիքների ստացման աղբյուր և նախադրյալ է։ Այդպիսի աղբյուր ու նախադրյալ են մեզ շրջապատող բնության բազմաթիվ նյութեր ու երևույթներ՝ օգտակար հանածոները, անտառի հարստությունները, վարելահող ու մարգագետինը, գետերն ու լճերը, քամին ու անձրևը, արևի լույսն ու ջերմությունը։

1,762 total views, 3 views today

Leave a Reply