Բնագավառներ


Նիտրատներ,նիտրիտներ, նիտրազամիններ, պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ

Օրգանական միացությունների նիտրատները  (RONO2) ազոտական թթվի ածանցյալներ են (R– օրգանական ռադիկալ է), անգույն կամ բաց դեղնավուն, հաճելի հոտով հեղուկներ են:

3,108 total views, 2 views today

Leave a Reply