Բնագավառներ


Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման արդյունավետությունը և առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ1. Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման և գնահատման տեսամեթոդաբանական  հիմքերը

1.1. Բիզնես ինկուբատորների գործունեության կազմակերպման արդյունավետության սկզբունքները

1.2. Բիզնես ինկուբատորների տնտեսական արդյունավետության գնահատման չափանիշները, տեսակները և գնահատման մեթոդները

Գլուխ2. Բիզնես ինկուբատորների օրենսդրաիրավական կարգավորումը և պետական աջակցությունը

2.1 Բիզնես ինկուբատորների զարգացման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը

2.2 Բիզնես ինկուբատորների զարգացումը, պետական աջակցությունը և կարգավորվող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում

Գլուխ3. Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման  հիմնախնդիրների վերլուծությունը

3.1 <<EIF>>  բիզնես-ինկուբատորի տնտեսական արդյունավետության  վերլուծությունը

3.2  Բիզնես ինկուբատորների կազմակերպման և գործունեության ներկա վիճակի վերլուծությունը ՀՀ-ում

3.3 Բիզնես ինկուբատորների զարգացման հիմնական ուղղությունները և հեռանկարները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————–

Տիպը` դիպլոմային

Գինը`   35000 դրամ

Էջերի քանակը` 66

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

119 total views, 1 views today

Leave a Reply