Բնագավառներ


Մոդելավորումը որպես գիտական ճանաչողության մեթոդ

Մոդելավորման տակ հասկացվում է մոդելների կառուցումը, ուսումնասիրումը և կիրառումը:

2,742 total views, 3 views today

Leave a Reply