Բնագավառներ


Մոդելավորումը որպես գիտական ճանաչողության մեթոդ

Մոդելավորման տակ հասկացվում է մոդելների կառուցումը, ուսումնասիրումը և կիրառումը:

2,795 total views, 2 views today

Leave a Reply