Բնագավառներ


Մոդելավորումը որպես գիտական ճանաչողության մեթոդ

Մոդելավորման տակ հասկացվում է մոդելների կառուցումը, ուսումնասիրումը և կիրառումը:

2,758 total views, 1 views today

Leave a Reply