Բնագավառներ


Պատժից ազատելու հասկացությունը և տեսակները

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Պատժից ազատելու հասկացությունը և տեսակները
  3. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը
  4. Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը
  5. Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելր հետաձգելը կամ պատժից ազատելը
  6. Պատժից ազատելը ծանր հիվանդության հետևանքով
  7. Պատժից ազատելը մեղադրական դատավճռի վաղեմութ­յան ժամկետն անցնելու հետևանքով
  8. Եզրակացություն
  9. Օգտագործված գրականություն

————————————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6500 դրամ

Էջերի քանակը` 28

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,086 total views, 1 views today

Comments Closed

Comments are closed.